Benvingut a Argentona Energia!

Aquesta es una plataforma dissenyada per a la gestió del manteniment i la visualització de dades energétiques d'equipaments del municipi d'Argentona, amb la qual es pot fer:

  • Gestionar les incidències que es produeixin als edificis municipals
  • Mantenir al dia el inventari dels edificis
  • Mantenir i visualitzar històrics de les inspeccions als edificis municipals
  • Planificar i executar accions de manteniment preventiu
  • Gestió energètica dels diferents equipaments i visualitzar informes estadístics
  • Control del manteniment de les instal·lacions
Evolució Consum Aigua Reg - Equipaments i Fonts - Facturat segons SIE
Any Consum (m3) Import (€) Ratio (€/m3)
2013 45.538 39.078,19 0.86
2014 37.266 36.093,21 0.97
2015 36.121 37.652,40 1.04
2016 26.781 35.548 1.33
2017 11.211 12024,77 1.07
2018 1.043 1.350,75 1.30
Evolució Consum Energètic - Enllumenat Públic
Total Consum SIE 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Consum (KwH) 956.693 1.004.023 915.258 1.049.145 1.066.906 1.048.632
Import (€) 126.973 131.455,1 127.025,46 140.584,42 128.641,06 130.524,77
Total Consum Telegestió 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Consum (KwH) 1.135.524 833.080 931.571 932.004 894.120 1.106.694
Ratio euro/KwH 0,133 0,131 0,139 0,134 0,121 0,124
Fanals 3026 3026 3232 3232 3232 3245
Potència Instal·lada 327 292 330 330 330 331
Ratio w/punt de llum instal·lats 108,06 96,50 102,10 102,10 102,10 102,00