Informes Energia

Dins aquesta secció es permet fer comparatives entre les dades dels consums i imports per cada equipament obtingudes de diverses fonts com son les factures del SIE, la telegestió o les dades manuals obtingudes pels operaris que han prés mesures de lectures reals. A més es poden veure gràfics comparatius de forma anual, mensual o trimestral tant pels consums dels equipaments, com per indicadors de diferents tipus de ratis. Els llistats generats per tots els equipaments es poden descarregar en format Excel i PDF.

Calcular